girlsfitness
Priser og medlemsskab

 
 1 x træning  (mel. kl 10-18) 75,- 
     
Priser PBS:    
Månedskort:  
06.00-12.00 (mandag-fredag) 199,-
12.00-17.00 (mandag-fredag) 249,-
Open 24 hours (inkl. holdtræning*) 289,-
     

Priser uden PBS:

   

Månedskort:

   
06.00-12.00 (mandag-fredag) 249,-
12.00-17.00 (mandag-fredag) 299,-
Open 24 hours (inkl. holdtræning*)    339,-
 
     
Afhængig af hvilket hold du vil tilmelde dig, skal du have det rette kort jf. tidspunktet på holdtræningen. Gælder ikke yoga*
 
 
Ingen bindingsperiode 
Alle fitnessgl medlemskaber er uden bindingsperiode. Du bestemmer selv, hvor længe du ønsker at være medlem af fitnessgl og du kan melde dig ud med normalt opsigelsesvarsel, som er løbende måned + 1 måned. 
 
Bero
Du kan sætte dit medlemskab i bero så ofte du vil - dog i max tre måneder af gangen, mod et gebyr på 50kr per gang.
 
Træning med det nyeste udstyr og varierede hold
I fitnessgl får du lækre træningsfaciliteter med det nyeste kvalitetsudstyr og specialudstyr. 
Du kan vælge i mellem mange forskellige hold hver uge. 
 
PERSONLIG TRÆNER
Information hertil er snarest tilgængelig
 
Regler og betingelser vedr. medlemsskab / Terms and conditions

I fitnessgl modtages Dankort, Visa, Akiliut og Mastercard* (Mastercard og Akiliut kan dog ikke benyttes til PBS medlemskaber)

 

logo dan visa master gennemsigtig

 

§1 Medlemskab

Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan fitnessgl forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til fitnessgl. 

§2 Medlemsbetingelser

fitnessgl kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret. 

§3 Varighed/Medlemskab

Ved PBS aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber. 

§4 Opsigelse

Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. 
Opsigelsesfrist for PBS medlemskab er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftligt til fitnessgl. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

§5 Prisændringer

fitnessgl forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret, via facebook og e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 14 dage før prisændringerne træder i kraft.

§6 Ledige pladser

fitnessgl kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter "først til mølle"-princippet. 

§7 Afbud


I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via booking senest 4 timer før holdets start tidspunkt. 
Afbud til ene-lektioner skal meldes senest dagen før kl. 12.00 via telefon. Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort. 

§8 Værdigenstande

Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, idet fitnessgl ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§9 Ansvar

Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af fitnessgl er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. fitnessgl tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§10 Sygdom

I tilfælde af sygdom er det muligt at sætte et 6 eller 12 måneders medlemskab i bero. fitnessgl kan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet.

§11 Ferie

Et 6 eller 12 måneders medlemskab kan sættes i bero ved 3 ugers sammenhængende ferie. Dette meddeles via mail og skal godkendes af fitnessgl. Det koster 50kr hver gang man vil sætte sit medlemsskab i bero, hvilket betales når man sætter det i bero dvs. før ferien.

§12 Hold udbud

fitnessgl har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.

§13 Fortrydelsesret

Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen. 

§14 Kvittering

Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§15 Kriterier for abonnementstræk

Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med PBS' kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§16 Opdatering af kortdata

Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Autoriser betalingskort”. Ved kontakt til fitnessgl kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan fitnessgl uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

§17 Privat

fitnessgl er de eneste der har adgang til medlemmets oplysninger og disse gives ikke videre.